PSI-WALKER COMMUNITY TL

Maging „PSI-walker“.

Dahil huwag nating kalimutan na tayo ay mga tao!
Ating i-set upang makita tayong muli.

Kapag ang sangkatauhan ay kailangan ng humawak muli,
ang egomania ay walang pagkakataon! Ang kapakanan ng lahat ay napupunta bago ang Well-off na indibidwal/tao. Bilang isang „PSI-walker“, tumatayo isa para sa kanyang pagbabago ng kamalayan,
upang ang isa matatakasan ang pagkamaka-ako contities.

Maging ang „PSI-walker“ na lumabas bilang isang
may sariling determinadong tao!

PSI-walker community "STORMY"