PSI-WALKER COMMUNITY SQ

Beru një „Psi walker“

Sepse , mos  te harrojm qe jemi me në fund të gjith njërz.
Le të fillojm, te gjejm vetvëten perseri.

Kur njërzimi gjën përseri vend, egoizmi nuk ka më shanse! E mira e të gjithve shkon para mires se njërit! Si një Psi walker qendrojmë per një mirbërje njërzore, qe egoizmi te ik, edhe mos të ket vend.

Bëru një Psi walker për te qën njeri i vetvetes dhe i shpirtit
tënd ne rrugen e drejt.